När får jag min domänfaktura?

Domännamnsförnyelser faktureras månadsvis.

Till exempel:

  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-01-20 och 20XX-02-19 faktureras 20XX-03-01.
  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-02-20 och 20XX-03-19 faktureras 20XX-04-01.

Du kommer alltså få en samlingsfaktura för alla domännamn som löper ut varje månad.