Lägg till ny databas

 • Klicka på Sajter.
 • Klicka på ”Databaser” i menyn till vänster
 • Klicka [Lägg till ny databas]
 • Fyll i följande:
  Domän: (välj den domän som databasen ska vara kopplad till)
  Databasnamn: (ange ett lämpligt namn för databasen)
  Databasanvändare: (välj användare som ska ha behörighet till databas)
 • Klicka sedan [Spara]

Databasserver att ansluta mot: mdb02.bluerange.se