Redigera DNS-poster

  • Välj DNS-zon genom att klicka på den.
  • Klicka på fliken ’Records’
  • Klicka på en av DNS-post raderna för att öppna upp den för redigering.
  • Ändra uppgifterna för DNS-posten och klicka sedan [Spara]