Lägg till ny databasanvändare

  • Klicka på Sajter.
  • Klicka på ”Databasanvändare” i menyn till vänster
  • Klicka [Lägg till ny användare]
  • Fyll i följande:
    Databasanvändare: (ange ett lämpligt namn för användaren)
    Lösenord: (ange ett lösenord eller klicka [Generera lösenord])
  • Klicka sedan [Spara]