Uppgifter för databas

Databasens namn

Hittar du under Sajter > Databaser och i kolumnen Databasnamn.

Databasens användare

Hittar du under Sajter > Databaser och i kolumnen Databasanvändare.

Databasanvändarens lösenord

Klicka på databasanvändaren och där kan du, ifall du glömt nuvarande, ange ett nytt lösenord. Tänk på att du måste uppdatera wp_config.php ifall du byter lösenord, annars slutar din hemsida att fungera.

Databasserver att ansluta mot:

mdb02.bluerange.se